BACH BIJBEL

BACH MUZIEK BIJBEL

Op zaterdagmiddag 2 april is er in de Kaagse kerk een middag rond BACH MUZIEK EN BIJBEL

Dhr. Dingeman van Wijnen houdt een mooi en goed verhaal over de Bachbijbel. Jan Biemond bespeeld orgel en vleugel en Wilma Schoenmaker verzorgd de zang. Welkom!

Vanaf 14.00 uur is er inloop en op 14.30 uur begint het programma. U kunt zich daarvoor aanmelden, via: info@stalopdekaag.nl of onze boekwinkel. Prijs: 15.00 inclusief koffie en een glas wijn.

Uitgeverij van Wijnen leent ons voor in de Veertigdagentijd de Facsimile van het meest persoonlijke document van Bachs nalatenschap uit: zijn Bijbel. Als boekwinkel zijn we daar enorm blij mee.

In deze Bijbel die bestaat uit 3 delen kunt u over Bachs schouders meelezen en zien welke aantekeningen hij in zijn Bijbel heeft gemaakt. *DICHTER BIJ DE MENS BACH KUNT U NIET KOMEN

Wat had Johann Sebastian Bach op zijn boekenplank staan? Daar hebben we een lijst van. Maar de boeken zelf gingen allemaal verloren.
Allemaal? Nee.
Het boek dat voor Bach het belangrijkste was, zijn Bijbel, is bewaard gebleven.
Dat boek, het meest bijzondere document uit Bachs leven, komt nu beschikbaar als unieke facsimile-uitgave. Dat betekent dat er een heruitgave wordt gemaakt die er tot in de details uitziet zoals het origineel. Compleet met eigenhandige aantekeningen van Bach zelf.


Het eerste exemplaar is bij ons te bewonderen.

 
DE BIJBEL VAN BACH

Compleet met eigenhandige aantekeningen van Bach zelf.

Bach leefde van 1685 tot 1750, zo’n driehonderd jaar geleden.
Een verrassend groot aantal documenten uit zijn leven is bewaard gebleven.
Slechts één document is ons overgeleverd dat voor niemands ogen bestemd was, maar alleen voor Bach zelf. Dat zijn de aantekeningen die hij maakte in zijn Bijbel. Die zag buiten hemzelf wellicht alleen zijn vrouw Anna Magdalena.
De Bijbel was voor Bach geen boek voor de boekenplank, of slechts een bron voor zijn muziek. Bach bestudeerde de Bijbel zorgvuldig. Hij zette strepen onder zinnen, hij maakte opmerkingen in de marge, corrigeerde zetfouten en voegde zelfs ontbrekende woorden uit citaten van Luther toe.

BIJBELLEZEN MET BACH

In het werk van Johann Sebastian Bach speelt de Bijbel een centrale rol. Een groot deel van de teksten die Bach op muziek zette is rechtstreeks uit de Bijbel afkomstig. De Bijbel die bij Bach op zijn werktafel lag wordt nu voor ieder toegankelijk. Van deze volstrekt unieke driedelige “Bach-Bijbel” is nu een heel bijzondere zogenaamde facsimile-heruitgave verschenen.
Zo kunt u meelezen met Bach. De “Bach-Bijbel” is ook bekend als de Calov-Bijbel. Abraham Calovius verzorgde de driedelige uitgave. De Bach-Bijbel is behalve een Bijbel ook een Bijbelcommentaar. Calov voegde aan de Bijbeltekst kanttekeningen en commentaren toe. Daarvoor putte hij uit de werken van Luther.
De Bach-Bijbel is dus niet alleen een uniek emotioneel monument: lezen in de Bijbel die Bach las. Maar ook een directe toegang tot de geestelijke leefwereld van Bach: door deze teksten liet Bach zijn geloof voeden en ondersteunen.