Beste Theologische Boek 2020/2021

In de uitzending van het televisieprogramma Jacobine op 2 werd ook de prijs voor het beste Theologische boek 2021/2022 uitgereikt. Die ging dit jaar naar Arnold Huijgen die ‘Maria – icoon van genade’ (KokBoekencentrum) schreef. Huijgen is hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.De jury, gevormd door recensenten van Trouw en Nederlands Dagblad, prijzen Huijgen in hun juryrapport om zijn lef en oecumene: “Een volbloed protestant theoloog die op Bijbelse gronden pleit voor een herwaardering van Maria, als moeder van de verlosser en van de gelovigen. In dit boek wordt Maria wat protestantser, en daarmee kan het protestantisme juist weer wat katholieker worden. Een oecumenische win-win situatie.”

In het interview met Geel vertelt Huijgen dat hij nog nooit met zoveel plezier aan een boek had geschreven. De belangrijkste conclusie volgens de theoloog is dat het tijd is om in de protestantste traditie Maria te gaan herwaarderen. “Ik heb ontdekt dat Maria een venster opent naar wie God is”, aldus Huijgen.

Thomas Quartier (1972) is de nieuwe Theoloog des Vaderlands 2021/2022

en zal aankomend jaar de ambassadeur zijn van de theologie in Nederland. De bekendmaking vond afgelopen zondag plaats in het televisieprogramma Jacobine op 2 (KRO-NCRV).

Thomas Quartier is de 11e Theoloog des Vaderlands

Thomas Quartier is de elfde Theoloog des Vaderlands. Quartier is hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit waar hij sinds 1999 werkzaam is. Verder is hij als monnik verbonden aan de Keizersabdij in Leuven. In zijn publieke optredens en in zijn academische werk is Quartier dan ook een pleitbezorger voor de monastieke traditie. In het interview met presentator Jacobine Geel zegt hij daarover het volgende: “Vanuit het klooster wil ik proberen onverwachte, misschien wel radicale geluiden te laten horen.” En: “Als ik kijk naar de vermoeidheid die in de samenleving ontstaat door corona, dan kan ik als monnik wel een spiegel zijn.

De jury is verrast hoe Thomas Quartier – niet alleen vanuit zijn rol als academisch theoloog maar ook als kloosterling – de waarde en schoonheid van het monastieke leven in Nederland onder de aandacht brengt en op actuele thema’s betrekt. “Ik wil radicale en ultieme vragen stellen op alle soorten manieren en toonsoorten mogelijk,” vertelt hij in het televisieprogramma Jacobine op 2. Naar eigen zeggen gaat hij in deze rol niet preken maar wil hij vooral vragen stellen: “Je moet als persoon herkenbaar zijn en ja, je mag ook wel de mensen een beetje tegen de haren instrijken.”

De Vermeulen Brauckmann Stichting maakt het dankzij een gift van €10.000 mogelijk dat de Theoloog des Vaderlands een project kan uitwerken waarmee hij  theologie voor het voetlicht brengt. Het project van Thomas Quartier zal de titel „Profetenstemmen“  dragen en een kruisbestuiving vormen tussen Bijbelse bronnen, hedendaagse literatuur en muziek, als samenwerking tussen schrijvers, musici en theologen in het theater.

TABITHA VAN KRIMPEN JONGE THEOLOOG DES VADERLANDS

Tot slot werd in de uitzending van Jacobine op 2 ook de Jonge Theoloog des Vaderlands 2021/2022 bekend gemaakt. Tabitha van Krimpen (PThU) mag dit jaar de titel dragen en schreef een essay waarin ze een pleidooi doet voor een bottum-up theologie. Van Krimpen: “Te vaak wordt over jongeren gesproken zonder met hen zelf in gesprek te gaan. Kerk, samenleving en jonge generaties hebben elkaar nodig. Het is tijd om die kloof van onderop te dichten”, schreef ze in een essay.