Door ons getipt!Thuis komen in de liturgie (van de rk kerk)

De liturgie is als een huis waarin wij binnengaan. Velen zijn ermee vertrouwd. Anderen vragen zich onwennig af wat de bedoeling is van wat er gebeurt. In de liturgie toont Christus ons zijn gelaat. Maar herkennen wij Hem daar?

Liturgie vieren vraagt vorming, vraagt een ingewijd zijn, vraagt kennis en vertrouwdheid met de teksten en symbolen. Johan te Velde osb reikt in dit boekje 33 hoofdstukken aan ten dienste van liturgische catechese.

Te Velde schrijft niet alleen over onderwerpen als: de openingsritus, de gebeden, de woorddienst en het ontvangen van de heilige Communie, maar ook b.v. over de bloemen in de kerk. Hij schrijft daar over: "De diepste betekenis van bloemen in de kerk is niet het versieren van het kerkgebouw. Wij brengen bloemen naar de kerk als gebaar van dank, van eerbied, van liefde en devotie. Wij eren God en zijn heiligen met het schone van de schepping."

Het bisdom Rotterdam heeft het boek “Thuiskomen in de liturgie ” opnieuw uitgegeven. Het is voor 5 euro te koop in onze boekwinkel.

Voor wie?
Voor een ieder die meer wil weten of ingroeien in de liturgie van de katholieke Kerk, maakt dit boek je op hoofdlijnen snel wegwijs! Het geeft je een kader, van waaruit je je weer verder kunt verdiepen.
Het boek leent zich bijvoorbeeld goed om per keer een hoofdstuk te lezen voorafgaand aan een koorrepetitie, een bijeenkomst van de pastoraatsgroep of een vergadering van het parochiebestuur.


 


Credo
Credo is de titel en het thema van dit nieuwe boek van de bekende Friese kunstenaar Henk Pietersma. Wat heeft de eeuwenoude geloofsbelijdenis (nog) voor betekenis in het hier en nu? Een tijd waarin het christelijk geloof niet meer vanzelfsprekend ons leven doordrenkt. In 76 werken toont Pietersma ons hoe dat voor hem leeft. Bij ieder werk schrijft hij ook een indringende tekst, geïnspireerd op één woord uit het Credo.

In deze prachtig verzorgde full colour-uitgave ziet u op iedere rechter pagina een schilderij, en op iedere linker pagina een tekst, met daarbij een schets. Achter in het werk is een lijst met werken opgenomen.Ladders naar de hemel
In deze mooie bundel biedt Alfred C. Bronswijk gebeden voor onze dagelijkse gebedsmomenten. Het zijn gebeden voor de ochtend en de avond, voor aan tafel en voor onderweg, zegenbeden, smeekbeden en dankgebeden, gebeden over geloven, leven en vertrouwen, enzovoorts. De auteur weet nieuwe en eigentijdse woorden te vinden waar veel mensen dat moeilijk vinden. Zo reikt hij, realistisch en poëtisch tegelijk, woorden aan die anderen kunnen gebruiken.
Kloostermensen
Het religieus leven gaat een nieuwe lente tegemoet met kleine aantallen intreders en met een nieuw zelfbewustzijn. Wat is er aan de hand? Leo Fijen luistert naar de verhalen van kloosterlingen, hun idealen, hun dilemma's en hun spirituele zoektocht. Benedictijn en hoogleraar Thomas Quartier reflecteert.

Beatrijs Corveleyn osc, Elisabeth Luurtsema osc
Clara's Bron
Recepten voor eenvoudig leven en (h)eerlijk koken
Clara's Bron gaat over de spiritualiteit van Clara, de eerste vrouw in het spoor van Franciscus van Assisi, vertaald naar het dagelijks leven van nu. Dit boek biedt langs de maanden van het jaar telkens een verdieping rond het leven en werken van Clara en Franciscus, met daarbij seizoensgebonden recepten. Deze sluiten aan op de trend van gezond en duurzaam leven. Daarnaast zijn er prachtige mandala's, gemaakt met kruiden en bloemen uit de kloostertuin en ingrediënten die passen bij het thema van die maand. Met bezinningsteksten over de natuur in die periode.
Clara en Franciscus, het wonder van de natuur in de kloostertuin en gezond, gevarieerd koken, deze drie elementen komen samen in dit boek van twee creatieve clarissen.Home Wie zijn wij? Boeken Kinderboeken Eigen uitgaven Kado's Activiteiten Contact en bestellen
Home

Officiële website van Boekwinkel Het Kruispunt
Kruisweg 1067a Hoofddorp
© 2015-2018 Hoofddorp
www.joannesdedoper.nl

Hosted by Du-llens Websolutions  design by Gunthertjes