Activiteiten

Ons nieuwe activiteiten programma is klaar,

kijk snel of er iets voor je bij zit.

ZATERDAGMIDDAG 27 augustus

ZOMERMARKT in de BIJBELSE TUIN met workshops, rondleidingen en marktkraampjes en nog veel meer!

Tijd: 13.00- 17.00 uur

Zaterdagmiddag 17 september 14.00- 15.30 uur
Leeservaringen delen rond het boek “Moeder en zoon” van Abdelkader Benali.


Abdelkader Benali, de verloren zoon. Een verhaal over thuiskomen.
‘Voor haar ben ik die zoon die altijd weg was, die ervoor koos om zijn vleugels uit te slaan, het huis te verlaten zodra dat kon (ik was achttien toen ik op mezelf ging wonen) en daarna maar zelden van zich liet horen.’ Het zijn woorden van Abdelkader Benali, uit het boekje Moeder en zoon. Een verhaal over thuiskomen.  De auteur las het wereldberoemde boek “Eindelijk thuis” van Henri Nouwen. En schreef er een eigen verhaal over. Daarin lees je dat hij zijn moeder meeneemt naar Sint-Petersburg om haar het schilderij dat Rembrandt maakte van “De Verloren Zoon,” te laten zien. Al lezend kom je achter zijn eigen ervaringen met thuiskomen en de relatie tot zijn ouders. Maar ook stelt dit boekje een paar verrassende vragen bij het zo bekende Bijbelverhaal. De toon in dit verhaal is openhartig en tegelijk luchtig. Tijdens de bespreking nemen we ook tijd om naar de Bijbelse tuin te lopen en daar te kijken naar het beeld van “De verloren zoon” dat Karel Gomes maakte. Ook hij had er een verhaal bij.
 
Begeleiding: Ria Stolk
AANMELDEN BIJ: Boekwinkel Het Kruispunt, 023-5617392 of info@boekwinkelhetkruispunt.nlLeeservaringen delen over het boek “Violeta” van Isabel Allende
Dinsdagmiddag 27 september 22
TIJD:
14.00 tot 15.30 uur in het Parochiehuis
De hoofdfiguur Violeta, schrijft een lange brief aan haar kleinzoon Camillo. Ze schrijft over haar leven vanaf haar geboorte in 1920 tot aan haar dood in 2020. Het is een persoonlijke levensloop gekoppeld aan de geschiedenis van Zuid-Amerika en van de wereld. Fascinerend hoe ze alle personen in het boek een eigen karakter geeft, waarin de liefde en de hartstocht, de oorlog en de dictatuur, de innerlijke strijd en de wereldse strijd, rechtvaardigheid en loyaliteit, op een herkenbare manier worden beschreven. Heel boeiend hoe ze Violeta als jong meisje ter wereld laat komen en hoe ze in de loop van een eeuw verandert in haar doen en laten.

Begeleiding: Els Tulen

AANMELDEN BIJ: Boekwinkel Het Kruispunt, 023-5617392 of info@boekwinkelhetkruispunt.nl 
Symposium- Een aartsbisschop aangeklaagd in Rome
zaterdag 22 oktober 2022 Tijd: 14.00- 16.00 uur
Plaats in de H. Joannes de Doperkerk

Rond 1700 moest Petrus Codde, als aartsbisschop de hoogste leider van de katholieken in de Republiek, zich in Rome komen verdedigen tegen allerlei verdachtmakingen. Zijn verblijf daar duurde bijna drie jaar en uiteindelijk werd hij geschorst en later afgezet. De splitsing die dit onder de katholieken in de Republiek teweegbracht, leidde tot de twee kerken die we nu nog kennen: de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerken. In de dagboeken van hemzelf en van zijn medewerkers lezen we over zijn ervaringen met de Vaticaanse autoriteiten. En lezen we over zijn verblijf in de stad: de kerken, paleizen en kloosters die hij bezocht.
We zijn bijzonder blij dat de bisschoppen van beide kerken Mgr. Dr. Dick Schoon, Bisschop Haarlem. Mgr. Dr. Jan Hendriks, Bisschop Haarlem-Amsterdam hun visie op de ervaringen van hun beider voorganger Mgr. Petrus Codde willen geven. Ook zullen kerkhistorici en theologen, gespecialiseerd in de tijden van reformatie en contra-reformatie, Prof. Dr. Paul van Geest, Hoogleraar kerkgeschiedenis, Tilburg University en Katholieke Universiteit Leuven en Dr. Mr. Carolina Lenarduzzi, auteur boek “Katholiek in de Republiek” hun licht op de problematiek van toen geven. En wie weet, is deze wel actueler dan we denken. Pr. Drs. Marieke Ridder, is de gespreksleider tijdens dit symposium.
Na afloop is er een vesperviering en daarna is iedereen welkom in Het Fundament onder de kerk.

AANMELDEN BIJ: Boekwinkel Het kruispunt, 023-5617392 of info@boekwinkelhetkruispunt.nl