De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
Title: Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
ISBN: 978-9089-1200-45

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

De NBV streeft een evenwicht na tussen ‘brontekstgetrouwheid’ en ‘doeltaalgerichtheid’. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel is zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn.

Deze standaardeditie van de Nieuwe Bijbelvertaling is beschikbaar in het bekende ontwerp met werk van Henk Pietersma en in het ontwerp van Bart Rouwhorst. Naast deze editie zijn er nog tal van andere uitvoeringen van deze vertaling.

Prijs € 34,95