Herziene Statenvertaling (HSV)

Herziene Statenvertaling (HSV)
Title: Herziene Statenvertaling (HSV)
Published: 2010
ISBN: 978-9065-3948-42

De Herziene Statenvertaling (HSV) verscheen in 2010 en is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Men heeft met deze vertaling getracht de betrouwbaarheid van de Statenvertaling (SV) te behouden, en de begrijpelijkheid te vergroten.

Op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is de stichting Herziene Statenvertaling de verantwoordelijke voor de vertaling. De vertalers hebben de vertaalprincipes van de Statenvertaling (SV) in ere gehouden, maar veranderingen van taal en begrippen in onze tijd in de Herziene Statenvertaling (HSV) verwerkt.

De Herziene Statenvertaling is verkrijgbaar in verschillende varianten. Zo zijn er uitgaven met het complete Oude en Nieuwe Testament maar ook edities met de berijmde psalmen (berijming 1773) en formulieren.
Prijs € 40,00