Mannenbijbel

Mannenbijbel
Title: Mannenbijbel
Published: 2020
ISBN: 978-9065-3940-26
Prijs:

De Mannenbijbel bevat de volledige tekst van de Herziene Statenvertaling, aangevuld met extra teksten en weetjes. Ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding welke ingaat op de verantwoordelijkheid van de man voor zijn eigen geloofsleven, voor zijn omgang met anderen en de samenleving. Het extra materiaal bevat inleidingen op de bijbelboeken en een heldere uitleg hoe de Bijbeltekst gebruikt kan worden in het dagelijks leven. De Mannenbijbel zet bekende en minder bekende Bijbelse mannen in de schijnwerpers en prikkelt mannen bewust te leven vanuit de verantwoordelijkheid die God hen geeft.

De Mannenbijbel heeft als studiebijbel veel toegevoegde waarde. Zo bevat hij biografieën van bijbelse personen, kanttekeningen over man en geloof, man en samenleving en man en relatie.

Mannen zitten anders in elkaar dan vrouwen. Mannen beginnen een gesprek vaak met een feitje dat ze ergens gelezen hebben. De zogeheten Prikkels die door de hele mannenbijbel te vinden zijn, geven in enkele zinnen Bijbelse wetenswaardigheden. Deze weetjes kunnen stimuleren om met anderen over de Bijbel te praten of deze verder te gaan lezen.

De diversiteit binnen de kernredactie is groot, dit maakt dat de Mannenbijbel een Bijbel is voor álle christelijke mannen.

De complete Herziene Statenvertaling
Veel beeldmateriaal bestaande uit infographics, foto’s en landkaartjes bij de Bijbeltekst
omvang ca. 2200 blz.
formaat 16×24 cm

Meer dan 300 boeiende feiten bij de Bijbeltekst
Meer dan 400 thema pagina’s
Meer dan 55 inleidingen op Bijbelboeken
70 biografieën