Maria, wie ben je?

no title has been provided for this book
ISBN: 978-9085-2860-73

Maria krijgt in het geloofsleven van heel wat christenen een voorname plaats. Velen gaan vertrouwelijk met Jezus’moeder om. Ze geloven immers dat Maria leeft bij haar Zoon en er voor ons ten beste spreekt. In dit boek houdt mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaam-Brabant en Mechelen, zeven keer halt bij Maria om telkens een opvallend kenmerk van haar persoon en leven te overwegen en haar zo beter te leren kennen. Hij doet dit op basis van de nieuwtestamentische getuigenissen. Telkens sprokkelt hij ook suggesties om naar haar voorbeeld te leven. Zo groeit het antwoord op de vraag: Maria, wie ben je?

Knop online bestellen boeken