Onder uw bescherming – Maria’s eretitels: een uitleg van de aanroepingen van de litanie van Loreto

no title has been provided for this book
ISBN: 978-9493-1618-94 |
Prijs:

De Litanie van Maria (Litanie van Loreto) wordt talloze keren gebeden, vooral ter afsluiting van het rozenkransgebed. Maria wordt er aangeroepen als gouden huis, ivoren toren, ark van het verbond en nog veel meer. Misschien heeft dat al vaker vragen bij U opgeroepen: wat betekent dit, wat hebben die titels met Maria te maken? Mgr. Hans van Dodewaard, bisschop van Haarlem van 1960-1966 heeft die titels in dit werkje toegelicht vanuit zijn grote Bijbelkennis (hij doceerde Bijbelexegese aan het seminarie Warmond). Onder uw bescherming… is een nieuwe, aangevulde en bewerkte uitgave van Dr. J. A. E. van Dodewaard, Maria’s eretitels. Een uitleg van de aanroepingen van de litanie van Loreto (1958). Met de uitgave van “Maria’s eretitels” wil ik tegelijk mijn voorganger eren die op 1 juni 2020 met emeritaat is gegaan. Mgr. dr. Jozef M. Punt heeft het bestuur van het bisdom in 1998 op zich genomen na het plotselinge overlijden van mgr. Henricus J.A. Bomers c.m.; hij was al sinds 1995 hulpbisschop. In 2001 werd hij de diocesane bisschop. Mgr. Punt was dus 25 jaar lang nauw bij het bestuur van ons bisdom betrokken. Belangrijke punten van zijn ambtsperiode en beleid waren de eenheid in het bisdom, de priester- en diakenopleiding, nieuwe evangelisatie en Mariaverering. Het afscheid van bisschop Jozef Punt moest door de Corona-crisis helaas bijna in stilte plaatsvinden. We zijn hem echter veel dank verschuldigd. Er zijn veel vruchten te noemen van zijn bestuur dat hij had geplaatst onder de bescherming van Maria (“Sub tuum praesidium”). Mgr. Jan Hendriks, Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Knop online bestellen boeken