Waar het hart vol van is

no title has been provided for this book
Auteur:
ISBN: 9789493161924
Prijs:
Uitgever: Adveniat

Overwegingen bij de zondagen van het liturgisch jaar (C)

Auteur: Bisschop Jan Hendriks

Wie is de echte ster in ons leven? En wat of wie maakt ons gelukkig?

Op deze trage vragen geeft Jan Hendriks op een inspirerende manier antwoord in zijn nieuwe boek met overwegingen bij de lezingen van het liturgisch jaar C van de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen. Daarmee completeert de herder van het bisdom Haarlem-Amsterdam het drieluik met overwegingen voor het liturgisch jaar A, B en C. ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’, is het eerste deel voor jaar A, ‘Getuigen van het Licht’ is de titel voor het jaar B. En met dit boek rondt hij jaar C af.

En daar past maar één titel bij: ‘Waar je hart vol van is’. Want bisschop Jan Hendriks weet als geen ander dat we een gids en een richtsnoer nodig hebben om de enig echte ster te herkennen en te volgen. Die ster heet natuurlijk Christus. Hij is onze gids en ons richtsnoer. En wij kunnen die ster volgen en herkennen door goed te doen, in bescheidenheid en dienstbaarheid. Dat lukt beter door jezelf als ik en als individu los te laten, door de minste te willen zijn, door gemeenschap te stichten, door vergeving te vragen en zelf te vergeven.

De bisschop gaat hierbij geen onderwerp uit de weg, hij spreekt de taal van deze tijd, hij kent de dilemma’s van de zoekende mens. Het gaat in deze bundel met overwegingen bij jaar C niet alleen maar om de trage vragen, maar ook om de diepmenselijke en tragische vragen die we allemaal tegenkomen: als een kind sterft wat zeg je dan, als een dierbare verongelukt wat doe je dan?

Jan Hendriks geeft geen makkelijke antwoorden, kent het verdriet en de eenzaamheid van deze tijd en fluistert dan bijna: ‘Wacht op Hem, ook als het duister is’. Wacht op Hem als het geweld ons treft, als de aarde beeft. Wacht op Hem. En volg de ster die je hart zal troosten en vervullen en die een nieuwe betekenis aan je leven geeft. Want de liefde tot God en tot je naaste maakt je vrij en vult je hart. En waar je hart vol van is, loopt je mond van over.

Pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zullen het boek (432 pp.) weer gratis aan­gereikt krijgen of het via het bisdom kunnen betrekken. Voor anderen is het te koop via de boek­han­del dus ook bij ons: Het kruispunt in Hoofddorp.

Met deze publi­ca­tie is de serie voor de drie li­tur­gische jaren compleet. De delen voor het A en B jaar zijn even­eens door uit­ge­ve­rij Adveniat uit gegeven. Het C-jaar begint met de eerste zon­dag van de Advent op zon­dag 28 no­vem­ber.

Op de foto ziet u bisschop Jan Hendriks en Leo Fijen.