Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Op 1 oktober 2014 verscheen de Bijbel in Gewone Taal. Het is de eerste en enige bijbelvertaling die begrijpelijkheid van de tekst als hoofddoel vooropstelt. Deze vertaling zorgt ervoor dat je met de Bijbel aan de slag kunt, ongeacht je (kerkelijke) achtergrond, opleiding, kennis van of ervaring met de Bijbel.

Duidelijk en begrijpelijk
Het doel van het project ‘Bijbel in Gewone Taal’ is om een bijbel beschikbaar te stellen die leesbaar en begrijpelijk is voor een zo groot mogelijk lezerspubliek. Deze vertaling moet zowel wat betreft taalgebruik als wat betreft betekenis
toegankelijk zijn, zodat iedereen die behoefte heeft aan een begrijpelijke bijbel, ermee uit de voeten kan. Aan dit doel is een algemene vertaalnorm gekoppeld die al het vertaalwerk stuurt: de norm van duidelijkheid en begrijpelijkheid. De tekst moet niet alleen technisch leesbaar zijn, maar de lezers ook in staat stellen om met succes de bedoelde betekenis te achterhalen. Dat vraagt om gebruik van gewone taal en heldere zinnen, maar ook om een duidelijke structuur, een logische samenhang en duidelijkheid met betrekking tot concepten, voorstellingen en retorisch en metaforisch taalgebruik.

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is verkrijgbaar in verschillende edities.

LEES MEER

Herziene Statenvertaling (HSV)

De Herziene Statenvertaling (HSV) verscheen in 2010 en is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Men heeft met deze vertaling getracht de betrouwbaarheid van de Statenvertaling (SV) te behouden, en de begrijpelijkheid te vergroten.

Op initiatief van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond is de stichting Herziene Statenvertaling de verantwoordelijke voor de vertaling. De vertalers hebben de vertaalprincipes van de Statenvertaling (SV) in ere gehouden, maar veranderingen van taal en begrippen in onze tijd in de Herziene Statenvertaling (HSV) verwerkt.

De Herziene Statenvertaling is verkrijgbaar in verschillende varianten. Zo zijn er uitgaven met het complete Oude en Nieuwe Testament maar ook edities met de berijmde psalmen (berijming 1773) en formulieren.
Prijs € 40,00

LEES MEER

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

De NBV streeft een evenwicht na tussen ‘brontekstgetrouwheid’ en ‘doeltaalgerichtheid’. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel is zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn.

Deze standaardeditie van de Nieuwe Bijbelvertaling is beschikbaar in het bekende ontwerp met werk van Henk Pietersma en in het ontwerp van Bart Rouwhorst. Naast deze editie zijn er nog tal van andere uitvoeringen van deze vertaling.

Prijs € 34,95

LEES MEER