Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit

Er zijn thema’s binnen onze Kerk die veel emotie oproepen. Homoseksualiteit is zo’n thema. In de meeste parochies probeert men dit te vermijden door zowel te zwijgen als te dulden. Persoonlijk beschouw ik dat als een zwaktebod. In een volwassen Kerk zou ook over spannende thema’s een open dialoog mogelijk moeten zijn. Dit boek biedt een bouwsteen voor het serieus gesprek. Uit het Voorwoord van Mgr. Dr. Gerard de Korte – Bisschop van ’s-Hertogenbosch Dit is niet het eerste boek over de Bijbel en homoseksualiteit en het zal ook niet het laatste zijn, vermoed ik. Kennelijk blijft het nodig duidelijk te maken dat er ‘in de Bijbel over homoseksualiteit niets geschreven staat’. Dit zijn letterlijk de woorden van Daniel Helminiak die ondanks deze boude uitspraak grote precisie aan de dag legt om exegetisch uit te leggen wat de zogenaamde ‘struikelteksten’ dan wel betekenen. De auteur is daar goed in geslaagd. De exegetische precisie is winst maar ook de overwegingen van Mark-Robin Hoogland waarmee het boek eindigt. Deze geven met gevoel voor de tijd waarin we leven, een Bijbels perspectief dat wél waardevol en relevant is, ook voor de waardering van homoseksualiteit, niet in de laatste plaats om lesbiennes en homo’s zelf. ds. Wielie Elhorst, LHBTI-predikant Amsterdam Een bevrijdend boek: hoe juist lezen van de Bijbel de sleutel blijkt tot insluiting van álle mensen. En de lezer kan het zelf ervaren: de leeswijze wordt stap voor stap uitgelegd en de resultaten van die leeswijze zijn in overwegingen verwerkt. Er is geen excuus meer voor het op bijbelse gronden uitsluiten van mensen die van elkaar houden. Dr. Willien van Wieringen Bijbelwetenschapper en docent Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing Over de auteur: Dr. Daniel Helminiak (1942) heeft sinds 1977 als Rooms-katholiek priester gewerkt in Boston, San Antonio en Austin en is als zodanig pastor geweest voor de lesbische en homogemeenschap, met name in de context van Dignity. Over de vertaler en de auteur van de overwegingen: Pater Dr. Mark-Robin Hoogland (1969)van de Congregatie van de Passionisten kwam als pastor homo’s en lesbische vrouwen tegen, kerk-betrokken en tegelijkertijd met het gevoel door deze kerk in de steek gelaten te zijn. Hij werd geraakt door hun verhaal, hun pijn, en ging een proces aan van dialoog.

 

LEES MEER

Titus Brandsma – Van held tot heilige

In 2022 wordt Titus Brandsma Heilig verklaard. Wie was deze Titus Brandsma en waarom wordt hij Heilig verklaard? Brandsma was een veelzijdig man. Niet alleen pater Karmeliet, maar ook één van de eerste hoogleraren Wijsbegeerte en rector aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een toonaangevend persoon in de herontdekking van de Nederlandse mystiek, zelfs mysticus, een ondergewaardeerde theologische hoogvlieger en toch dicht bij de gewone mensen. Niet in het laatst werd hij ook bekend als verzetsheld en martelaar. Zeven wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma Instituut belichten in dit prachtig full colour geïllustreerde hardcover boek ieder aspect uit het leven van het bewonderingswaardige mens dat Titus Brandsma was.

LEES MEER

Blijven – Omarm wat op je pad komt

Stabiliteit, regelmaat, stilte, liefde, deemoed, contemplatie en eeuwigheid. Dat zijn de zeven waarden uit het kloosterleven die centraal staan in de verhalen van deze nieuwe bundel van Thomas Quartier. Het is zijn eerste boek als theoloog des vaderlands. En hij gaat hierin terug naar zijn diepste wortels, want deze bevlogen monnik is op de eerste plaats benedictijn die leeft met de Regel van Benedictus. In het gemeen – schapsleven van de abdij Keizersberg in Leuven vindt hij zijn bestemming en verdieping. Daar doet hij de inspiratie op voor een boek over de zeven waarden van het kloosterleven. Maar hij zou niet Thomas Quartier heten als hij daar ook niet een originele draai aan geeft. Want hij biedt die waarden aan in een nieuwe vertelvorm, kloosterstory’s. Steeds weer zoekt de theoloog des vaderlands nieuwe vormen om de oude waarden te verbinden met deze moderne tijd. Thomas Quartier is monnik van de abdij Keizersberg in Leuven, bij de benedictijnen van De Keizersberg. Deze theoloog is als hoogleraar liturgie verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast is hij medewerker aan het Titus Brandsma Instituut. Ook is hij hoogleraar monastieke spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Sinds eind vorig jaar is deze 49-jarige benedictijn de theoloog des vaderlands

 

 

LEES MEER

Waar het hart vol van is

Overwegingen bij de zondagen van het liturgisch jaar (C)

Auteur: Bisschop Jan Hendriks

Wie is de echte ster in ons leven? En wat of wie maakt ons gelukkig?

Op deze trage vragen geeft Jan Hendriks op een inspirerende manier antwoord in zijn nieuwe boek met overwegingen bij de lezingen van het liturgisch jaar C van de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen. Daarmee completeert de herder van het bisdom Haarlem-Amsterdam het drieluik met overwegingen voor het liturgisch jaar A, B en C. ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’, is het eerste deel voor jaar A, ‘Getuigen van het Licht’ is de titel voor het jaar B. En met dit boek rondt hij jaar C af.

En daar past maar één titel bij: ‘Waar je hart vol van is’. Want bisschop Jan Hendriks weet als geen ander dat we een gids en een richtsnoer nodig hebben om de enig echte ster te herkennen en te volgen. Die ster heet natuurlijk Christus. Hij is onze gids en ons richtsnoer. En wij kunnen die ster volgen en herkennen door goed te doen, in bescheidenheid en dienstbaarheid. Dat lukt beter door jezelf als ik en als individu los te laten, door de minste te willen zijn, door gemeenschap te stichten, door vergeving te vragen en zelf te vergeven.

De bisschop gaat hierbij geen onderwerp uit de weg, hij spreekt de taal van deze tijd, hij kent de dilemma’s van de zoekende mens. Het gaat in deze bundel met overwegingen bij jaar C niet alleen maar om de trage vragen, maar ook om de diepmenselijke en tragische vragen die we allemaal tegenkomen: als een kind sterft wat zeg je dan, als een dierbare verongelukt wat doe je dan?

Jan Hendriks geeft geen makkelijke antwoorden, kent het verdriet en de eenzaamheid van deze tijd en fluistert dan bijna: ‘Wacht op Hem, ook als het duister is’. Wacht op Hem als het geweld ons treft, als de aarde beeft. Wacht op Hem. En volg de ster die je hart zal troosten en vervullen en die een nieuwe betekenis aan je leven geeft. Want de liefde tot God en tot je naaste maakt je vrij en vult je hart. En waar je hart vol van is, loopt je mond van over.

Pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zullen het boek (432 pp.) weer gratis aan­gereikt krijgen of het via het bisdom kunnen betrekken. Voor anderen is het te koop via de boek­han­del dus ook bij ons: Het kruispunt in Hoofddorp.

Met deze publi­ca­tie is de serie voor de drie li­tur­gische jaren compleet. De delen voor het A en B jaar zijn even­eens door uit­ge­ve­rij Adveniat uit gegeven. Het C-jaar begint met de eerste zon­dag van de Advent op zon­dag 28 no­vem­ber.

Op de foto ziet u bisschop Jan Hendriks en Leo Fijen.

LEES MEER

Zeven wegen: de kunst van barmhartigheid

Soms is een omweg de snelste manier om bij je doel te komen. Het project ZEVEN diept uit Matteüs 25 op: doen is geloven. Om dat te zien is de kunst van de barmhartigheid nodig. In dit boek doen we dat letterlijk met schilder, fotograaf, dichter, liedschrijver, columnist en singer-songwriter. Bijbelverhalen en krachtige statements (‘De kerk is de enige organisatie die bestaat voor haar niet-leden’.) zijn inbegrepen. De artikelen van dr. Erica Meijers (De weerloosheid van het diaconaat), Marleen Hengelaar-Rookmaaker (De zeven werken van barmhartigheid in de kunst), prof. Paul van Geest (Barmhartigheid als deugd. Maar deugt barmhartigheid?), prof. Frits de Lange (Iemand overeind helpen) en Cor Kuijvenhoven (Het Peerkepad, een stap naar elkaar toe) geven onverwachte doorkijkjes in theologie, kunst, geschiedenis en actualiteit. Als stimulans om de kunst van de barmhartigheid te beoefenen.

Knop online bestellen boeken

 

LEES MEER

God, liefdevol en geduldig

In dit boek voor de veertigdagentijd reflecteert Jane Williams op verschillende fasen van Jezus’ leven: de geboorte in de kribbe, zijn beproeving in de woestijn, de roeping van de leerlingen, de kruisiging en de verrijzenis. Elk van deze levensfasen verbindt ze met een belangrijke persoon uit de christelijke traditie in wie ze dit aspect van zijn leven belichaamd ziet: Augustinus, Julian of Norwich, Franciscus van Assisi, Teresa van Avila en Jean Vanier.

Williams schrijft in toegankelijke taal over de meest complexe theologische kwesties, zoals het mysterie van de drie-ene God en de vraag waarom God mens is geworden. Volgens haar toont God juist in zijn vernedering zijn kracht, waarbij ze doelt op zijn liefde en zijn geduld. Ieder hoofdstuk eindigt met een aantal vragen voor verdere verdieping, persoonlijk of in groepsverband.

Dr. Jane Williams (1957) is theoloog en schrijver. Ze werkt in Londen als vice-decaan en docent aan het Saint Mellitus College.
Knop online bestellen boeken

LEES MEER

Zonder woorden kan je niet

Na “Voor wie woorden zoekt” reikt dit boek opnieuw inspiratie aan op uit te drukken wat in gewone taal niet zomaar uit te drukken valt. Want woorden om het mooiste, het innigste, het heiligste, maar ook het droevigste te omschrijven, moet je zoeken op de bodem van je ziel. Ze hebben een andere waarde dan de alledaagse. In “Zonder woorden kan je niet” werden zulke woorden bijeengebracht. De grote gebeurtenissen in het leven als leidraad. Maar wat er ook kwaliteit aan geeft, zoals vriendschap, geborgenheid, vertrouwen en dankbaarheid, hebben er hun plaats in gevonden. Een boek vol bewogenheid, waarmee je een ander tegemoet kunt gaan.

Bij dit boek is ook een set wenskaarten te koop:

ISBN: 978-9031-7161-66 | druk 1 | Nederlands
Prijs: € 16.00

Knop online bestellen boeken

 

 

LEES MEER

Getuigen van het Licht

Misschien raken steeds meer mensen overtuigd dat niet de grootste onzichtbare macht een virus is maar dat de Allerhoogste de God en Vader is. Met woorden als deze zet bisschop Jan Hendriks meteen de toon. Zijn nieuwe boek met overwegingen bij de lezingen van het liturgische jaar B van de eucharistievieringen op de zon- en feestdagen van de katholieke eredienst staat nergens los van de werkelijkheid van hier en nu. Het tekent de mens die sinds Pinksteren 2020 de nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam is dat hij zijn bisdom en velen daarbuiten steeds weer verbindt met het leven van alledag. Het Woord van God krijgt betekenis in het heden, met corona en met vluchtelingen. Want de heilige Geest inspireert hem en ons tot zorg voor armen, gevangenen, blinden en verdrukten. Door de barmhartigheid die wij tonen laten we zien wie we zijn, mensen die de weg van Jezus volgen. En daarom ook komt hij in een speciale inleiding bij dit nieuwe boek met een oproep om oog te blijven houden voor vluchtelingen. Als de bisschop van Haarlem-Amsterdam zo zijn boek met overwegingen voor het liturgische jaar B begint, dan laat het vervolg zich raden. Geen overweging blijft binnen de muren van de kerk. Altijd verbindt Jan Hendriks de relevantie van het Woord van God met de zorgen en tranen van de wereld, maar ook en vooral met de hoop en het perspectief. Want dat tekent deze herder ook: hij biedt steeds weer uitzicht op de diepste vrijheid van een mens, in Christus. Die combinatie van alledaagsheid en diepe hoop bepaalde het succes van zijn eerste boek met overwegingen. Dit vervolg zal velen tot steun zijn in het nieuwe kerkelijk jaar.

Knop online bestellen boeken

 

LEES MEER

Maria, pleidooi voor een barmhartige en vreugdevolle Kerk

In een ontkerkelijkt Europa blijven mensen tot Maria bidden, soms in stilte, bijna verborgen, dan weer uitbundig, met grote menigten, in de bedevaartsplaatsen van onze tijd. Waarom doen mensen dit? Op deze vraag wil dit boek een antwoord geven. Het boek opent met de Bijbelse verhalen over Maria. Hoe moeten wij deze verhalen theologisch, maar ook gelovig lezen? Dan zijn er de Mariadogma’s. Weten we nog wel wat deze betekenen? Kunnen we deze geloofsuitspraken over Maria nieuw verstaan, open en creatief? Maria-oorden als Lourdes zijn plaatsen van hoop, waar het geloof nog onbevangen en ‘eenvoudig’ wordt beleefd. Maria blijkt daar een ‘open deur naar God’ te zijn. Op dit stevige fundament van Bijbel, dogma en devotie schetst de auteur het actuele belang van Maria voor de toekomst van de kerk en pleit hij voor een meer mariale, barmhartige en vooral vreugdevolle kerk. Dr. André Roes (1946) is kerkhistoricus. Hij promoveerde in 1984 te Leiden op het leven en werk van de katholieke emancipator Anton van Duinkerken. Hij publiceerde onder meer over de theologie van Søren Kierkegaard en over de religieuze aspecten van het werk van Hans Christian Andersen en Charles Dickens. Roes schreef ook regelmatig voor het benedictijns tijdschrift Heiliging.

Knop online bestellen boeken

LEES MEER

Febe

Rond het jaar 56 na Christus schreef de apostel Paulus een brief aan de kerk in Rome. Hij vertrouwde deze brief toe aan Febe, van wie hij zegt dat ze de diaken van de kerk in Kenchreën is en een weldoener van velen. De populaire auteur en spreker Paula Gooder gaat op zoek naar Febe. Wie was zij? Hoe leefde ze en wat geloofde ze? Door dat te doen gunt ze de lezer een blik in Paulus’ wereld en laat ze zien hoe de cultuur en de tijd van de Romeinse wereld Paulus’ denken en het geloof van de vroege kerk gevormd hebben.

Het boek is geen roman, zegt Gooder. Maar dat is het wel. Alleen wel een unieke, want Gooder voegt aan haar verhaal uitvoerige documentatie toe waarin ze dieper ingaat op de historische context, biografische details, culturele praktijken, enzovoorts.

Dit boek, dat gebaseerd is op gedegen onderzoek, is een aanrader voor iedereen die zich wil inleven in de tijd van Paulus. En het is een spannend verhaal over een vrouw uit de Bijbel die een belangrijke rol speelde in de verspreiding van het evangelie.

‘Dit boek is echt een levendige en sympathieke schets van de wereld van de eerste christenen.’ (Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury)

Dr. Paula Gooder is Bijbelwetenschapper (Nieuwe Testament) en momenteel Chancellor van St. Paul’s Cathedral in Londen.

Knop online bestellen boeken

LEES MEER