Mannenbijbel

De Mannenbijbel bevat de volledige tekst van de Herziene Statenvertaling, aangevuld met extra teksten en weetjes. Ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding welke ingaat op de verantwoordelijkheid van de man voor zijn eigen geloofsleven, voor zijn omgang met anderen en de samenleving. Het extra materiaal bevat inleidingen op de bijbelboeken en een heldere uitleg hoe de Bijbeltekst gebruikt kan worden in het dagelijks leven. De Mannenbijbel zet bekende en minder bekende Bijbelse mannen in de schijnwerpers en prikkelt mannen bewust te leven vanuit de verantwoordelijkheid die God hen geeft.

De Mannenbijbel heeft als studiebijbel veel toegevoegde waarde. Zo bevat hij biografieën van bijbelse personen, kanttekeningen over man en geloof, man en samenleving en man en relatie.

Mannen zitten anders in elkaar dan vrouwen. Mannen beginnen een gesprek vaak met een feitje dat ze ergens gelezen hebben. De zogeheten Prikkels die door de hele mannenbijbel te vinden zijn, geven in enkele zinnen Bijbelse wetenswaardigheden. Deze weetjes kunnen stimuleren om met anderen over de Bijbel te praten of deze verder te gaan lezen.

De diversiteit binnen de kernredactie is groot, dit maakt dat de Mannenbijbel een Bijbel is voor álle christelijke mannen.

De complete Herziene Statenvertaling
Veel beeldmateriaal bestaande uit infographics, foto’s en landkaartjes bij de Bijbeltekst
omvang ca. 2200 blz.
formaat 16×24 cm

Meer dan 300 boeiende feiten bij de Bijbeltekst
Meer dan 400 thema pagina’s
Meer dan 55 inleidingen op Bijbelboeken
70 biografieën

LEES MEER

Vrouwenbijbel

De Vrouwenbijbel is een speciale editie van de Herziene Statenvertaling gericht op vrouwen.
Een Bijbel in deze vorm verschijnt voor het eerst in Nederland. In het Engels, Duits, Spaans en Zuid-Afrikaans verschenen al eerder Bijbels speciaal voor vrouwen.

In de Vrouwenbijbel is de volledige bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling opgenomen. Daarnaast is er een grote hoeveelheid extra materiaal te vinden, dit is als studiemateriaal te gebruiken. Aan ieder hoofdstuk zijn strooiers toegevoegd. Dat zijn kleine tekstjes die je willen helpen om de verbinding te maken tussen de tekst en je eigen leven.

Ruim 70 vrouwelijke vrijwilligers hebben meegewerkt aan de Vrouwenbijbel. Dit zijn niet allemaal theologen, het is een brede groep. Het was een flinke klus om al die teksten in een overeenkomend format te plaatsen. Maar de deadline – 2016 – is gehaald. De vrouwen schreven o.a.
– themapagina’s,
– meditaties,
– biografieën
– inleidingen op Bijbelboeken.
In de Vrouwenbijbel worden bekende en minder bekende Bijbelse vrouwen onder de aandacht gebracht. Ook de naamloze vrouwen worden behandeld, zoals de vrouw bij de put. Ten slotte zijn er een encyclopedie en een Bijbelleesrooster in opgenomen.

De redactie van de Vrouwenbijbel werd gevormd door hoofdredacteur Hanneke Schaap-Jonker en de kernredactie Rieke den Hertog-van’t Spijker, Almatine Leene, Hennie Marsman, Magda Reinders-Kater, Eline van Vreeswijk, Paulien Zeeman-Lens en Christien Bos.

LEES MEER