Sluiting Boekwinkel in zicht…

VANAF 21 JANUARI IS ONZE WINKEL OP ZATERDAG GESLOTEN.

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag nog wel open.

Ruim 20 jaar geleden is de boekwinkel door Kees van Lent opgericht en kreeg onder de bezielende leiding van Leo Mesman zijn vorm als Lees- en ontmoetingsplek. In de jaren daarna is er door de verschillende vaste krachten en de vele vrijwilligers keihard gewerkt om van deze plek een mooie bijzondere plek te maken. Wij denken ook dat we daarin geslaagd zijn!!

Door de nauwe betrokkenheid van Kees, hij kwam hier dagelijks, hij maakte niet alleen de kachel aan maar zorgde ervoor dat er een aanstekelijk enthousiast vuur brandde in en rond het hele gebeuren. De winkel is mede door hem geworden tot wat hij is. Kortom Kees was onze beste promotor.

In september van het vorige jaar gaf Kees aan dat hij zich nadat hij de parochie had verlaten ook wilde terugtrekken van de boekwinkel.

Vanaf toen is er gezocht naar een oplossing. Helaas bleek er geen uitzicht om de winkel op (korte) termijn kostendekkend te maken.

Om ruimte te scheppen om deze gastvrije plek te bewaren, zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is de deur van de boekwinkel in de huidige vorm te sluiten.

15 februari 2023 zal de winkeldeur definitief gesloten worden!